De commissie Ruimtelijk Domein van Laarbeek behandelt 14 september een voorstel over de vormgeving van de lokale energietransitie in Laarbeek. Er wordt een brede agenda gepresenteerd voor het duurzaam opwekken en besparen van energie en warmte in de gemeente. Als onderdeel daarvan wordt de Visie Grootschalige Opwek uit 2019 geactualiseerd. Deze beleidswijziging maakt dat het niet langer nodig is om voorkeursrecht gevestigd te houden op percelen in het buitengebied van Mariahout ten behoeve van een mogelijk windpark.