Laarbeekse boeren en melkveehouders hebben zaterdagmorgen enkele uren actie gevoerd op het Piet van Thielplein in Beek en Donk. Met het gratis uitdelen van pakken melk wilden zij duidelijk maken dat de stikstofplannen van de regering gevolgen zullen hebben voor de agrariërs en ook voor de burgers. De voedselprijzen zullen stijgen en bijvoorbeeld de prijs van een pak melk zal van 1.09 naar 2,99 gaan. De actie was mede aanleiding voor een gesprek met de burgers.