Eind mei start de gemeente Gemert-Bakel met het maaien van bermen via een natuurvriendelijke aanpak. Door minder te maaien, krijgen meer planten de kans om te groeien en bloeien en wordt de berm een geschikte leefplaats voor veel diersoorten. Voor struweelvogels, vlinders en wilde bijen wordt het een ideale plek om te leven en voedsel te verzamelen. Bij iedere maaibeurt wordt een deel van de berm overgeslagen of er wordt om en om gemaaid. Daardoor blijven schuilplaatsen en voedsel voor bermdieren aanwezig.