De bibliotheek in Laarbeek  vervult tegenwoordig een bredere maatschappelijke functie. Zij stelt boeken en (digitale) informatie beschikbaar zodat de inwoners zich kunnen ontwikkelen. Het inrichten van leestafels en werk- of studieplekken draagt eraan bij en ook niet-leden zijn welkom. Ook biedt zij wegwijs in de digitale wereld. De bibliotheken in Lieshout en Mariahout zijn ondergebracht in ‘Huiskamers’. In Beek en Donk gaat de inrichting van de Huiskamer en het verplaatsen van een deel van de bieb naar de Huiskamer binnenkort van start.