Als reactie op de woonvisie die door de gemeente is opgesteld, heeft Zorg Om het Dorp aangegeven de mogelijkheid van wonen in de kernranden van Mariahout verder te willen onderzoeken. Tevens heeft ZOD gevraagd om betaalbare levensloopbestendige huizen, waardoor wonen voor jong en oud gegarandeerd wordt. Die zouden ook de doorstroming moeten stimuleren. Hiermee wil ZOD een levensloopbestendig Mariahout bereiken.