Met de actie van de Jeugdgemeenteraad ‘Mei autovrij’ worden de inwoners van Laarbeek opgeroepen de auto zoveel mogelijk te laten staan. Bewegen is gezond, het is beter voor het milieu en de verkeersonveiligheid vermindert. In mei zijn er diverse initiatieven op de Schoolstraat rondom de scholen en het kindcentrum. Afgetrapt wordt met een ‘Kom-op-de-fiets-dag’ op woensdag 11 mei. De fietsers worden via een rode loper onthaald. De straten rondom het gebouw worden afgezet en de leerlingen mogen stoep- en straattekeningen maken.