De meicirculaire vermeldt wat Nederlandse gemeenten financieel kunnen verwachten van het Rijk. De meicirculaire 2022 is voor Gemert-Bakel zeer positief, en verder is die gemeente definitief voordeelgemeente bij de herverdeling van het gemeentefonds. Dat betekent een positief effect op het begrotingssaldo voor 2022 van 1.34 miljoen euro, oplopend tot 3.47 miljoen euro in 2025. Volgens het regeerakkoord vervalt vanaf 2026 de koppeling aan de rijksuitgaven, waardoor de inkomsten voor gemeenten sterk terugvallen. Het positief effect op het begrotingssaldo in 2026 loopt dan terug naar 1.57 miljoen euro.