De meicirculaire van de Rijksoverheid valt positief uit voor de gemeente Laarbeek. De meicirculaire 2022 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van een aantal uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. De circulaire bevat ook informatie over de gevolgen voor gemeenten van de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023. Voor Laarbeek betekent dit dat het financieel meerjarenperspectief voor 2022 1,44 miljoen euro hoger uitvalt. In de 4 jaren daarna is dat 3,3 miljoen, 4,3 miljoen, 5 miljoen en in 2026 1,8 miljoen euro.