Veel mensen willen in een kleine kern wonen, zo ook in Keldonk. Maar omdat grond schaars is en het soms lastig of ingewikkeld is om in een kleine kern te bouwen stelt de gemeenteraad van Meierijstad voor om twee stukken grond te kopen in Keldonk voor woningbouw. De commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering vindt het een goed plan en zal de gemeenteraad daarom adviseren om in te stemmen met de grondaankoop. Bron: Omroep Meierij.