Op 27 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het arbeidsmigrantenbeleid Laarbeek 2022. Daarmee kunnen er voldoende en goede slaapplaatsen voor arbeidsmigranten komen, én goed zicht en toezicht daarop. Het beleid maakt duidelijk aan welke eisen de huisvestingslocaties moeten voldoen. Huisvestingslocaties moeten gemeld worden voor 15 juni 2022. Voldoen de locaties niet aan de eisen, dan geldt een overgangstermijn van drie jaar voor de gemelde locaties. Voor niet-gemelde locaties geldt geen overgangstermijn. Voor meer informatie over beleid, eisen en meldingsformulier: zie www.laarbeek.nl/arbeidsmigranten.