Een bewoner van Laarbeek die grond in eigendom heeft langs het Wilhelminakanaal tussen de Bavariabrug en de Laarbrug heeft de gemeente gevraagd om met zijn tractor over het fietspad langs het kanaal te mogen rijden. Om andere verkeersdeelnemers zo min mogelijk tot last te zijn (anders gaat de tractor door de kom van Lieshout) heeft de
bewoner een ontheffing gevraagd om via de Havenweg en achter langs Bavaria over het fietspad te mogen rijden met de tractor. Die ontheffing wordt hem verleend.