Bij archeologisch proefsleuvenonderzoek op de hoek Komweg en de Haageijk in Gemert zijn sporen aangetroffen van middeleeuwse bewoning, mogelijk van een boerderij. Ook werden sporen gevonden van de funderingen van lintbebouwing langs de Haageijk. Tevens troffen archeologen aardewerk aan. De vondsten werden gedaan voorafgaand aan de bouw op deze plek van twee appartementen met 63 woningen. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid geven over de Gemertse geschiedenis. Bron: ED.