Bij de behandeling van de ‘concept-woonvisie 2022-2026 Wonen in Laarbeek’ in de raadscommissie Ruimtelijk Domein werd het idee geopperd een ‘doorstroommakelaar’ aan te stellen. Veel mensen, zeker op hogere leeftijd, zouden graag kleiner, gelijkvloers, willen gaan wonen. Door onbekendheid met de mogelijkheden wordt die stap vaak niet gezet.
Een doorstroommakelaar kan ertoe bijdragen dat senioren die willen verhuizen naar een kleinere woning, beter geadviseerd en begeleid worden. De gemeente wil de mogelijkheden van zo’n doorstroommakelaar met WoCom gaan verkennen.