De gemeenteraad van Laarbeek heeft percelen aangewezen als gronden waarop voorkeursrecht wordt gevestigd voor mogelijke woningbouwontwikkeling in Beek en Donk. Het aanwijsgebied bestaat uit zes percelen en is begrensd door de Rijakkerweg en De Driessen. Deze gronden worden nu overwegend agrarisch gebruikt. Er wordt een niet-agrarische bestemming aan toegedacht ten behoeve van een mogelijke woningbouwontwikkeling. Het besluit met bijlagen ligt tot en met maandag 5 september ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.