Harmonie De Goede Hoop in Aarle-Rixtel wil vluchtelingen, die hier een opvangadres hebben gevonden en die weer willen musiceren, de mogelijkheid bieden een blaasinstrument te bespelen. Wellicht dat musiceren wat afleiding kan geven in hun getraumatiseerde leven. Wie een vluchteling in huis heeft die kan musiceren als koperblazer, rietblazer of slagwerker en die weer wil spelen, kan dit melden via secretaris@harmonie-dgh.nl. De harmonie zal na overleg een instrument ter beschikking stellen en kosteloos helpen om hem/haar zo zijn liefhebberij uit te laten oefenen.