B&W van Laarbeek heeft ingestemd met een brief van gemeenten en het waterschap aan de provincie. De provincie en de regionale partners willen zo snel mogelijk een herstart maken met de planontwikkeling voor de N279. De regionale partners schatten in dat een nieuw planproces gebaat is bij het vooraf maken van goede procesafspraken tussen de verschillende partners. Het beoogde effect van de brief is dat door het volgen van een proces er minder kans is dat er beroep zal worden ingesteld.