Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek ontwikkelen het gebied van de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord onder de naam ’t Gulden Land. Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Ecologische verbindingszone en beekherstel Gulden Land’ lag vanaf 8 april zes weken ter inzage. Op 20 april was er een inloopbijeenkomst bij de RWZI in Aarle-Rixtel. Daar konden belangstellenden terecht met vragen over het ontwerp-projectplan. Die bijeenkomst is goed bezocht. Zo’n 40 omwonenden kwamen de tekeningen bekijken.