De Maas wordt de komende jaren ingezet om de droogte in De Peel te bestrijden en het grondwater op peil te brengen. Daartoe hebben de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een akkoord gesloten. Het Maaswater wordt aangevoerd via de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart, zodat sloten en beken niet droogvallen en het grondwaterpeil wordt aangevuld. Bij hevige regenval kan het water sneller worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Bron: Omroep Brabant.