Door vrijwilligers van IVN Laarbeek zijn de afgelopen maanden honderden bomen en struiken geplant in de natuurtuin. Vorig jaar was een aanvraag ingediend bij het project Plan Boom, een project van Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant en medegefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. De aanvraag moest voldoen aan een aantal voorwaarden en de plantlocatie moest buiten de bebouwde kom liggen. Het verzoek werd goedgekeurd en IVN Laarbeek kreeg de beschikking over 825 boompjes en struiken.