De gemeenteraad van Gemert-Bakel draagt Marloes Laurenssen (45) voor als nieuwe griffier. Laurenssen, geschoold als politicoloog en jurist, was eerder plaatsvervangend griffier in Overbetuwe en de laatste tien jaar raadsgriffier in Nuenen. De werkgeverscommissie ziet in haar ideeën voor de functie de wensen voor de gemeenteraad van Gemert-Bakel terug. Dat betekent vanuit een autonome positie verbinding maken tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. De benoeming van Marloes Laurenssen tot griffier staat op 6 oktober op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.