Tijdens de algemene ledenvergadering van Harmonie Sint Caecilia Lieshout/Mariahout was er een wisseling van de wacht bij enkele functies in het bestuur. De scheidende voorzitter, Rien van Kesteren, droeg de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter, Johan van der Heijden. Verder werd de scheidende secretaris, Dirk Dirven, benoemd tot erelid. Hij wordt na twaalf jaar opgevolgd door Jacqueline Nijland.