De waterkwaliteit in de kleine wateren, ook in onze omgeving, wordt niet structureel gemeten. Deze watertjes zijn echter wel heel belangrijk voor de leefomgeving voor vogels, insecten, vissen en planten. Vanaf nu kan iedereen een sloot of ven nomineren voor onderzoek. Een groot deel van deze plekken zal deze zomer onderzocht worden op waterkwaliteit met behulp van burgerwetenschappers.  Nominaties kunnen met een foto worden doorgegeven via vangdewatermonsters.nl.