Waterschap Aa en Maas vindt steeds vaker blauwalgen in het water. Omdat op veel plekken sloten en beken droog dreigen te vallen wordt extra water ingelaten. Noodgedwongen vaak afkomstig uit de Brabantse kanalen en de Maas waar zich momenteel ook blauwalg bevindt. Het waterschap zegt echter dat het belangrijk is om toch oppervlaktewater in haar watersysteem aan te blijven voeren om zoveel mogelijk negatieve effecten te voorkomen. Dit heeft verschillende redenen zoals de ecologische waterkwaliteit en bescherming van oevers en dieren.