De ontwerp Nota bodembeheer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart van de gemeente Laarbeek liggen tot 20 oktober ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Met deze nota worden concrete richtlijnen gegeven voor een duurzaam beheer van de bodem. De nota is grotendeels gebaseerd op wettelijk landelijk voorgeschreven beleid. Op een aantal onderdelen is eigen, gebiedspecifiek beleid geformuleerd. De nota wordt vastgesteld voor een periode van 10 jaar. De bodemkwaliteitskaarten worden voor een periode van maximaal 5 jaar vastgesteld.