Sinds 10 februari is er een beweegtuin op het grasveld achter De Berken in Milheeze. Deze beweegtuin is er voor iedereen die op een laagdrempelige manier veilig en plezierig in de buitenlucht wil bewegen. Op 21 mei  om 11.00 uur wordt de beweegtuin officieel geopend door een oudere (Noud van de Ven ) en een jongere inwoner (Jur Verschuijten) van Milheeze. Aanwezigheid zullen zijn wethouder Sociaal Domein van Gemert-Bakel (nu nog Wilmi Steeghs) en de voorzitster van de werkgroep Zorg en Welzijn (Jet Jansen).