Jaren van veel werk, voornamelijk door vrijwilligers, gingen eraan vooraf. Hobbels moesten worden genomen, zoals de coronamaatregelen en geldgebrek. Maar zaterdag 3 september was het dan zover, de officiële opening van verenigingsgebouw De Bimd van IVN Laarbeek. Een feestelijke dag, die in het verenigingsgebouw en in de schitterende natuurtuin gevierd werd. Een dag die mogelijk werd door de niet aflatende inzet van zoveel mensen die één belangrijk ding gemeen hebben: de passie voor de natuur. Natuur waar de mens onlosmakelijk deel van is.