Laarbeek wil een Omgevingsfonds Duurzaamheid in het leven roepen. De zonneparken die in Laarbeek worden gerealiseerd staan jaarlijks een bedrag af aan de gemeente voor het realiseren van lokale duurzame projecten. Het voorstel is dat deze afdrachten worden verzameld in een Omgevingsfonds Duurzaamheid waaruit lokale initiatieven subsidie van ten hoogste 10.000 euro kunnen aanvragen. De commissie Ruimtelijke Zaken praat woensdag 14 september over dit voorstel. Tijdens de raadsvergadering van 29 september wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het fonds.