Bij de gemeente Laarbeek werd bezwaar ingediend tegen een tijdelijke omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk aan de Aarleseweg in Lieshout. Het hekwerk zou in strijd zijn met de gebiedsaanduiding ‘overig – ecologische verbindingszone’. Nu vast is komen te staan dat het hekwerk nauwelijks invloed heeft op deze zone, is er geen sprake van strijdigheid en had de vergunning voor onbepaalde tijd verleend moeten worden. De gemeente heeft het bezwaar gegrond verklaard en opdracht gegeven een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen.