Desktop

Tablet

Zoeken

Onderzoek naar wateroverlast op privéterrein in Laarbeek

Onderzoek naar wateroverlast op privéterrein in Laarbeek

De gemeente Laarbeek roept inwoners op om via het inwonerspanel te melden wanneer er sprake is van wateroverlast in hun directe omgeving. Door de vele regen de afgelopen maanden is het grondwater hoog en is er regelmatig sprake van overlast, zowel in de openbare ruimte als op privéterrein. De gemeente kan de wateroverlast op privéterrein niet direct oplossen, maar streeft ernaar om een beter inzicht te krijgen in de locaties waar problemen met water zijn op de gronden van inwoners. Het onderzoek kan tot 3 juni worden ingevuld via de link panelinwoners.nl/laarbeek.

.