Defensie start in de gemeente Gemert-Bakel een belevingsonderzoek in de vorm van een online vragenlijst. De link is te vinden op de site gemert-bakel.nl/vliegbasis-de-peel, onder de knop oktober 2022 – Belevingsvluchten. Ook is het mogelijk om een papieren versie van de vragenlijst aan te vragen. Dat kan op maandag 17 oktober vanaf 15.30 uur. Hiervoor kan gebeld worden naar onderzoeksbureau Invior, tel. 085 – 486 01 00. Begin december worden de resultaten van het onderzoek verwacht.