In Aarle-Rixtel wordt het woningbouwplan De Klokkengieterij voorbereid waarbij o.a. een akoestisch onderzoek is uitgevoerd. De cumulatieve geluidsbelasting van wegverkeer op de gevels overschrijdt op 21 van de 63 woningen de geluidsbelasting van het basisbeschermingsniveau (= 48 dB) tot maximaal 55 dB. Het ontwerpbesluit heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. De gemeente Laarbeek heeft twee zienswijzen ontvangen. Het college maakt desalniettemin gebruik van zijn bevoegdheid om voor deze woningen een hogere geluidswaarde toe te staan.