Op zaterdagmiddag 18 juni onthult het Sint Servatius Gilde het monument ‘De Schutsboom’ op het Servaasplein in Lieshout. Rond het 600-jarig jubileum van het gilde werd geopperd de inwoners van Lieshout en Mariahout een blijvende herinnering te schenken. Het werd een ceremoniële schutsboom, een van de kenmerkende objecten die bij gildes in gebruik zijn. Het monument krijgt zijn voltooiing door het plaatsen van de kroon aan de top van de paal. Na de officiële plichtplegingen kan iedereen met de gildebroeders een biertje drinken.