Waterschap Aa en Maas heeft een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater ingevoerd in het zuidoostelijk deel van het werkgebied Aa en Maas, dus ook binnen Laarbeek. Daar mag geen water uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Dit jaar is daar aanzienlijk minder regen gevallen dan in de rest van het werkgebied van het waterschap en het grondwaterpeil is daar het laagst. Bron: Aa en Maas.