In Laarbeek wordt momenteel het bestemmingsplan voor Bakelseweg 8 in Aarle-Rixtel voorbereid. Ten westen van de woning ligt een braakliggend perceel met daarop een paardenbak die tot de ernaast gelegen woning behoort. Het plan bestaat om op dit perceel een nieuwe Ruimte voor Ruimtewoning te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 25 november 2022 tot en met donderdag 5 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis in Beek en Donk. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.