Het Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten van de gemeente Laarbeek ligt als ontwerp klaar. In 2021 is de geactualiseerde archeologische beleidskaart door de gemeenteraad vastgesteld. Deze heeft als doel om de archeologische waarden en verwachtingsgebieden in Laarbeek te beschermen. Ook de bestaande gemeentelijke en rijksmonumenten krijgen een aanduiding om een signaalfunctie af te geven. Het Paraplubestemmingsplan ligt van vrijdag 29 april tot en met vrijdag 10 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl.