Het college van Laarbeek is van plan de aanvraag te weigeren van de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘milieu’ en ‘bouwen’ voor de uitbreiding van een vleeskuikenshouderij of omschakeling naar een vleesvarkenshouderij aan Achterbosch 10, in Lieshout. De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen geanonimiseerd tot en met 24 februari ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan bij het college schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan gebeld worden naar het gemeentehuis.