In het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk ligt vanaf maandag 30 mei het ontwerpbestemmingsplan De Klokkengieterij in Aarle-Rixtel ter inzage. Het plan voorziet in een inbreidingslocatie aan de Kanaaldijk en Klokkengietersstraat in Aarle-Rixtel. Het biedt ruimte aan 63 wooneenheden, bestaande uit 22 appartementen in de bestaande hallen en 41 grondgebonden woningen. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt tot en met zondag 10 juli ter inzage bij de Informatiebalie. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl>wonen en leven>bestemmingsplannen.