De gemeente Laarbeek bereidt een bestemmingsplan voor dat voorziet in de planontwikkeling van twaalf patiobungalows op de locatie van de pastorie aan de Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 13 mei tot en met donderdag 23 juni voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl>inwoners>bestemmingsplannen. Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het plan kenbaar maken.