In Laarbeek wordt voor het perceel Lagedijk 1 en 1a in Beek en Donk een bestemmingsplan voorbereid. Ter plekke is een intensieve varkenshouderij gevestigd. De stallen zijn verkocht aan derden. Omdat de woning geen onderdeel meer uitmaakt van de bedrijfsvoering is een herbestemming tot plattelandswoning daarvan noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 11 augustus ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl – bestemmingsplannen.