Voor het perceel Oranjelaan 54 in Beek en Donk wordt door de gemeente Laarbeek een bestemmingsplan voorbereid. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het uitvaartcentrum aan de Oranjelaan 54 in Beek en Donk. Het plan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 18 februari tot en met donderdag 31 maart voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis en is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Gedurende deze termijn kan men een zienswijze over het plan kenbaar maken.