Nu Live: Klaarwakker

Ontwerpbestemmingsplan ’t Gulden Land gemeente Laarbeek

Ontwerpbestemmingsplan ’t Gulden Land gemeente Laarbeek

Het bestemmingsplan ’t Gulden Land gemeente Laarbeek is als ontwerp klaar. Het voornemen bestaat om een aantal percelen aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel te ontwikkelen voor het realiseren van natuur en dit recreatief te ontsluiten. Daarbij zal het verloop van de beek de Aa gedeeltelijk worden verlegd waarvoor ter plaatse een nieuw stroombed wordt gegraven. Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 26 mei tot en met vrijdag 7 juli ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.