In het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk ligt het wijzigingsplan Kampenweg 4 in Beek en Donk als ontwerp gereed. Dit ontwerpwijzigingsplan voorziet in het toevoegen van de aanduiding ‘paardenhouderij’ aan de agrarische bedrijfsbestemming. Het wijzigingsplan met de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 18 februari tot en met donderdag 31 maart voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie en is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Hierover kan men een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken.