Om op Neerstraat 10 in Bakel het bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ van vorm te veranderen wil het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel het wijzigingsplan ‘Neerstraat 10, Bakel’ vaststellen. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 13 juli zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt het digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan binnen die termijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken aan B&W. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u een afspraak maken via www.gemert-bakel.nl.