Het wijzigingsplan Sparrendreef 5 in Mariahout ligt als ontwerp ter inzage in gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het voorziet in het wijzigen van de bestemming van het ter plekke gevestigde beëindigde nertsenbedrijf van ‘Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. Daarbij wordt maximaal 500 m2 aan vrijstaande bijgebouwen toegestaan. Het ontwerpwijzigingsplan ligt van vrijdag 9 september tot en met donderdag 20 oktober ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > bestemmingsplannen.