Desktop

Tablet

Zoeken

Openbare kennisgeving zitting Gemeentelijk Stembureau

Openbare kennisgeving zitting Gemeentelijk Stembureau

De openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) in Laarbeek vindt plaats op vrijdag 7 juni en maandag 10 juni om 10.00 uur. Het Gemeentelijk Stembureau controleert tijdens de openbare zitting van 7 juni de processen-verbaal van de stemmen van de verkiezingen op 6 juni. Na controle en verwerking van de uitslag wordt de zitting opgeschort. Deze wordt maandag 10 juni om 10.00 hervat. Dan wordt de definitieve uitslag vastgesteld en bekendgemaakt. Ook wordt een proces-verbaal met de uitslag opgemaakt. De openbare zitting wordt gehouden in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.