In 2022 wordt het 25-jarig bestaan van de gemeente Laarbeek gevierd. De gemeente draagt bij aan de activiteiten uit de samenleving met een subsidieregeling ‘viering 25 jaar gemeente Laarbeek’. Er is al zeer actief gebruikgemaakt van de subsidieregeling waardoor het oorspronkelijk ingeschatte beschikbare budget nu al op is. Door de ontstane dynamiek in de samenleving rond het jubileum en na twee jaar coronamaatregelen is de gemeente ruimhartig: het budget voor de subsidieregeling wordt verhoogd met 20.000 euro.