De gemeente Laarbeek werd verzocht medewerking te verlenen an het plaatsen van een laadpaal op Ten Bleek in Beek en Donk. Het college van B&W heeft besloten de gevraagde medewerking te verlenen om het elektrisch rijden te stimuleren.