Het centraal tuchtcollege in Den Haag doet binnen acht weken uitspraak in de zaak tegen de Helmondse verpleegkundige Heidi Janssen. Zij had de Helmondse Jeffrey Das voorgesteld om via EMDR-therapie te werken aan hereniging met zijn uit huis geplaatste zoon. Dit aan de hand van een foto van de zoon die de vader via WhatsApp moest sturen. Janssen presenteert zich als psycholoog of als iemand die EMDR-therapiebehandelingen kan geven maar geen antwoord kan geven op vragen over haar opleidingen. Bron: ED.