De nieuwe gemeentelijke detailhandelsvisie van de gemeente Gemert moet opnieuw worden bekeken, ook al is deze nog niet vastgesteld. Ook supermarkten buiten het centrum van Gemert moeten kunnen uitbreiden, met name die aan het Pastoor Poellplein. Daarover is vrijwel de hele gemeenteraad het eens. Dit is noodzakelijk gezien de toekomstige uitbreidingswijk Doonheide aan de noordkant van het dorp. Maar uitbreiding van het aantal supermarkten buiten het centrum van Gemert is in de huidige detailhandelsvisie nu niet mogelijk.