De gemeente Laarbeek zal een eenmalige subsidie van 7550 euro verlenen ter ondersteuning van de oprichting van de lokale duurzame energiecoöperatie Laarbeek. Een bewonersinitiatief uit de gemeente wil een lokale duurzame energiecoöperatie oprichten met de naam Laarbeek Energie. Zij heeft hiervoor een verzoek ingediend voor een eenmalige subsidie om de kosten te dekken voor de oprichting.